Teen Titans Go!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Teen Titans Go!

Thể Loại Truyện : Romance, Action, Adventure, Comedy, Comic

Ngày tạo: 17-11,2014

Ngày cập nhật: 17-11,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 127

Tóm tắt:

Bộ truyện không chỉ có những cuộc đấu tranh chống lại cái ác mà còn có những vui buồn, rắc rối, niềm tin và trách nhiệm của các nhân vật trong vai trò siêu anh hùng.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

17/11/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/11/2014
Top