Ten Count
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ten Count

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Other

Ngày tạo: 12-11,2015

Ngày cập nhật: 04-12,2017 (52 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,229

Tóm tắt:

Sơ lược:Shiroya Tadaomi - một người mắc bệnh sạch sẽ quá đáng, tình cờ quen được Kurose - một chuyên gia tư vấn tâm lý, và không hiểu vì lý do gì mà Kurose rất muốn điều trị cho Shiroya...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 48

04/12/2017

Chapter 47

04/12/2017

Chapter 46

04/12/2017

Chapter 45

04/12/2017

Chapter 44

04/12/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/03/2015

Chapter 2

20/03/2015

Chapter 3

20/03/2015

Chapter 4

20/03/2015

Chapter 5

20/03/2015

Chapter 6

20/03/2015

Chapter 7

20/03/2015

Chapter 8

20/03/2015

Chapter 9

20/03/2015

Chapter 10

20/03/2015

Chapter 11

20/03/2015

Chapter 12

20/03/2015

Chapter 13

20/03/2015

Chapter 14

20/03/2015

Chapter 15

20/03/2015

Chapter 16

20/03/2015

Chapter 17

20/03/2015

Chapter 17.5

20/03/2015

Chapter 19

12/11/2015

Chapter 18

12/11/2015

Chapter 18.5

12/11/2015

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 33.5

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

07/01/2017
Top