Tenchi Vô Dụng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tenchi Vô Dụng

Thể Loại Truyện : Fantasy, Harem, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 27-12,2014

Ngày cập nhật: 27-12,2014 (77 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,049

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/04/2014

Chapter 2

06/04/2014

Chapter 3

12/04/2014

Chapter 4

13/04/2014

Chapter 5

19/04/2014

Chapter 6

20/04/2014

Chapter 7

26/04/2014

Chapter 8

27/04/2014

Chapter 9

03/05/2014

Chapter 10

04/05/2014

Chapter 11

10/05/2014

Chapter 12

11/05/2014

Chapter 13

17/05/2014

Chapter 14

18/05/2014

Chapter 15

24/05/2014

Chapter 16

25/05/2014

Chapter 17

31/05/2014

Chapter 18

01/06/2014

Chapter 19

07/06/2014

Chapter 20

08/06/2014

Chapter 21

14/06/2014

Chapter 22

15/06/2014

Chapter 23

21/06/2014

Chapter 24

22/06/2014

Chapter 25

28/06/2014

Chapter 26

29/06/2014

Chapter 27

05/07/2014

Chapter 28

06/07/2014

Chapter 29

12/07/2014

Chapter 30

13/07/2014

Chapter 31

19/07/2014

Chapter 32

20/07/2014

Chapter 33

26/07/2014

Chapter 34

27/07/2014

Chapter 35

02/08/2014

Chapter 36

03/08/2014

Chapter 37

09/08/2014

Chapter 38

10/08/2014

Chapter 39

16/08/2014

Chapter 40

17/08/2014
Top