Terra Formars - Rain Hard
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Terra Formars - Rain Hard

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, Tragedy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 22-11,2017 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 283

Tóm tắt:

Ngoại truyện về đội trưởng ADOLF trước khi lên sao hỏa!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

22/11/2017

Chapter 2

22/11/2017

Chapter 1

22/11/2017

Chapter 1.1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

27/11/2016

Chapter 1

22/11/2017

Chapter 2

22/11/2017

Chapter 3

22/11/2017
Top