Teru Terux Shounen
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Teru Terux Shounen

Thể Loại Truyện : Drama, Psychological, Romance, School Life, Shoujo, Action, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 20-08,2018 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 93

Tóm tắt:

Nét vẽ vô cùng mới lạ và nội dung truyện hấp dẫn, lôi cuốn người đọc...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

20/08/2018

Chapter 3

27/07/2018

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

27/07/2018

Chapter 4

20/08/2018
Top