Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Smut, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 16-11,2018 (43 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 1,154

Tóm tắt:

Ngọc nữ bị lừa gả vào một gia đình giàu có. Bị quay video lên trang nhất. Nam nhân hao phí hết tâm tư khiến cho nàng không thể chịu đựng nổi, càng mạnh mẽ muốn chiếm lấy nàng làm của riêng ... lẽ nào, nàng sẽ phải nhận lấy kết thúc bằng huyết lệ. Không thể! Để xem ai chinh phục ai ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 43

16/11/2018

Chapter 42

30/10/2018

Chapter 41

11/05/2018

Chapter 40

30/04/2018

Chapter 39

15/04/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

01/08/2017

Chapter 21

08/08/2017

Chapter 22

15/08/2017

Chapter 23

15/08/2017

Chapter 24

22/08/2017

Chapter 25

23/08/2017

Chapter 26

06/09/2017

Chapter 27

12/09/2017

Chapter 28

12/09/2017

Chapter 29

19/09/2017

Chapter 31

26/09/2017

Chapter 30

26/09/2017

Chapter 32

11/10/2017

Chapter 33

18/10/2017

Chapter 34

31/10/2017

Chapter 35

07/11/2017

Chapter 36

21/12/2017

Chapter 37

03/04/2018

Chapter 38

03/04/2018

Chapter 39

15/04/2018

Chapter 40

30/04/2018
Top