Thâm Cung
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thâm Cung

Thể Loại Truyện : Historical, Manhua, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 5

Số lần đọc: 103

Tóm tắt:

Thời Mạt Hán, Vương Vinh - 16 tuổi được tuyển vào cung làm Lương Gia Tử, mở ra một câu chuyện sinh tồn trong hậu cung...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1.2

28/07/2017

Chapter 1.1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

27/11/2016

Chapter 1.2

28/07/2017
Top