Thám Tử KinDaiChi Phần 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thám Tử KinDaiChi Phần 2

Thể Loại Truyện : Mystery, Supernatural, Other

Ngày tạo: 16-12,2013

Ngày cập nhật: 16-12,2013 (100 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 3,129

Tóm tắt:

Phần 2 của bộ thám tử Kindaichi ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

08/11/2012

Chapter 4

08/11/2012

Chapter 5

08/11/2012

Chapter 6

08/11/2012

Chapter 7

08/11/2012

Chapter 8

08/11/2012

Chapter 9

08/11/2012

Chapter 10

08/11/2012

Chapter 11

08/11/2012

Chapter 12

08/11/2012

Chapter 13

08/11/2012

Chapter 14

08/11/2012

Chapter 15

08/11/2012

Chapter 16

08/11/2012

Chapter 17

08/11/2012

Chapter 18

08/11/2012

Chapter 19

08/11/2012

Chapter 20

08/11/2012

Chapter 21

08/11/2012

Chapter 22

08/11/2012

Chapter 23: Phần 2 Vol 02 - Chap 15

08/11/2012

Chapter 23

08/11/2012

Chapter 24

09/11/2012

Chapter 25

13/11/2012

Chapter 26

16/11/2012

Chapter 27

27/11/2012

Chapter 28

27/11/2012

Chapter 29: v03-06

29/11/2012

Chapter 30: v03-07

04/12/2012

Chapter 31: v03-08

04/12/2012

Chapter 32: v03-09

05/12/2012

Chapter 33

05/12/2012

Chapter 34: v03-11

05/12/2012

Chapter 35: v03-12

05/12/2012

Chapter 36: v03-13

05/12/2012

Chapter 37: Vol-03-Chap-14

05/12/2012

Chapter 38: Vol-03-Chap-15

05/12/2012

Chapter 39: v04-01

06/12/2012
Top