Thám Tử Sherlock Holmes
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thám Tử Sherlock Holmes

Thể Loại Truyện : Drama, Mystery, Psychological, Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 09-04,2015

Ngày cập nhật: 09-04,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 115

Tóm tắt:

Chuyển thể từ bộ phim của đài BBC dựa trên tác phẩm Sherlock Holmes của Conan Doyle, được phát sóng trong năm 2010 (phần 1), 2012 (phần 2), và 2014 (phần 3), phần 4 và 5 hiện còn đang là dự định.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

10/04/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/04/2015
Top