Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)

Thể Loại Truyện : Horror, Supernatural, Other, Adventure

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 77

Tóm tắt:

Truyện thể loại đô thị, ma ảo của tác giả Lý Mạch Tử. Ở "Thâm Uyên" (Vực sâu) chỉ có cường giả mới có thể tồn tại. Muốn sinh tồn thì phải dốc hết bản lãnh.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016
Top