Thần đồng đất Việt tập 114 trở đi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thần đồng đất Việt tập 114 trở đi

Thể Loại Truyện : Historical, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (27 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 706

Tóm tắt:

Chắc chẳng cần tóm tắt truyện ai cũng biết nội dung rồi nhỉ :3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 140

28/07/2017

Chapter 139

28/07/2017

Chapter 138

28/07/2017

Chapter 137

28/07/2017

Chapter 136

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 114

28/07/2017

Chapter 115

28/07/2017

Chapter 116

28/07/2017

Chapter 117

28/07/2017

Chapter 118

28/07/2017

Chapter 119

28/07/2017

Chapter 120

28/07/2017

Chapter 121

28/07/2017

Chapter 122

28/07/2017

Chapter 123

28/07/2017

Chapter 124

28/07/2017

Chapter 125

28/07/2017

Chapter 126

28/07/2017

Chapter 127

28/07/2017

Chapter 128

28/07/2017

Chapter 129

28/07/2017

Chapter 130

28/07/2017

Chapter 131

28/07/2017

Chapter 132

28/07/2017

Chapter 133

28/07/2017

Chapter 134

28/07/2017

Chapter 135

28/07/2017

Chapter 136

28/07/2017

Chapter 137

28/07/2017

Chapter 138

28/07/2017

Chapter 139

28/07/2017

Chapter 140

28/07/2017
Top