Thần Giới Truyền Thuyết
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thần Giới Truyền Thuyết

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Supernatural

Ngày tạo: 18-11,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (59 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 789

Tóm tắt:

Ngoại truyện của Đấu La Đại Lục

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 56.5

28/07/2017

Chapter 56

28/07/2017

Chapter 55

28/07/2017

Chapter 54

28/07/2017

Chapter 53

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/05/2015

Chapter 2

09/05/2015

Chapter 3

11/05/2015

Chapter 4

12/05/2015

Chapter 5

13/05/2015

Chapter 6

14/05/2015

Chapter 7

15/05/2015

Chapter 8

01/06/2015

Chapter 9

10/06/2015

Chapter 10

10/06/2015

Chapter 10.5

28/06/2015

Chapter 11

13/07/2015

Chapter 12

30/07/2015

Chapter 13

05/08/2015

Chapter 14

08/08/2015

Chapter 15

12/08/2015

Chapter 16

31/08/2015

Chapter 17

07/09/2015

Chapter 18

15/09/2015

Chapter 19

30/09/2015

Chapter 20

14/10/2015

Chapter 22

17/10/2015

Chapter 22

07/11/2015

Chapter 23

13/11/2015

Chapter 24

18/11/2015

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 32.5

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016
Top