Thần thoại Hy Lạp
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thần thoại Hy Lạp

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Historical, Manhwa, Romance, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 28-07,2013

Ngày cập nhật: 28-07,2013 (19 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 785

Tóm tắt:

Thần thoại Hy Lạp là những truyện thần thoại của người Hy Lạp, bao gồm các truyền thuyết về các vị thần và các vị anh hùng của người Hy Lạp. Ban đầu, thần thoại Hy Lạp là những câu chuyện thơ truyền khẩu qua nhiều thế hệ. Các câu chuyện đó tồn tại đến ngày nay là nhờ các ghi chép về các câu chuyện truyền miệng nói trên, đôi khi chúng được bổ sung thêm các lời giải thích về các ý nghĩa biểu tượng hoặc các hàm ý khác có thể là hiện đại hoặc cổ điển. Nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu là tìm ra những ý nghĩa ban đầu được ẩn giấu trên các hình vẽ trên các bình gốm sứ, các bức họa,... hoặc đằng sau những nghi lễ tôn giáo còn tồn tại đến ngày nay.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

28/07/2013

Chapter 19

07/07/2013

Chapter 18

28/06/2013

Chapter 17

17/06/2013

Chapter 15

27/05/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/04/2013

Chapter 2

05/04/2013

Chapter 3

05/04/2013

Chapter 4

05/04/2013

Chapter 5

05/04/2013

Chapter 6

05/04/2013

Chapter 7

05/04/2013

Chapter 8

05/04/2013

Chapter 9

10/04/2013

Chapter 10

10/04/2013

Chapter 11

18/04/2013

Chapter 12

25/04/2013

Chapter 13

06/05/2013

Chapter 14

17/05/2013

Chapter 15

27/05/2013

Chapter 17

17/06/2013

Chapter 18

28/06/2013

Chapter 19

07/07/2013

Chapter 20

28/07/2013
Top