Thần Y Asklepios
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thần Y Asklepios

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 779

Tóm tắt:

giáo hội luôn tìm cách tiêu diệt những kẻ chống đối lại mình và khép họ vào tội dị giáo, người cuối cung còn sống sót sẽ ra sao...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

21/10/2012

Chapter 18

21/10/2012

Chapter 17

21/10/2012

Chapter 16

21/10/2012

Chapter 15

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 13

21/10/2012

Chapter 14

21/10/2012

Chapter 15

21/10/2012

Chapter 16

21/10/2012

Chapter 17

21/10/2012

Chapter 18

21/10/2012

Chapter 19

21/10/2012
Top