Thăng Long Đạo
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thăng Long Đạo

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 25-09,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (42 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,039

Tóm tắt:

Đang cập nhật ....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41

27/11/2016

Chapter 40

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

19/07/2014

Chapter 1

21/07/2014

Chapter 2

04/08/2014

Chapter 3

12/08/2014

Chapter 4

15/08/2014

Chapter 5

18/08/2014

Chapter 6

20/08/2014

Chapter 7

22/08/2014

Chapter 8

25/08/2014

Chapter 9

26/08/2014

Chapter 10

27/08/2014

Chapter 11

28/08/2014

Chapter 12

29/08/2014

Chapter 13

22/09/2014

Chapter 14

25/09/2014

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016
Top