thành Phố Vô Tội
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

thành Phố Vô Tội

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Other, Action

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 14-01,2018 (109 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,277

Tóm tắt:

Tinh anh của đội binh đặc chủng Đường Kha được giao cho một trọng trách mới,không những phải lôi được tên đầu sỏ ra,mà còn phải tìm cách "khuyên nhủ" những tên trọng phạm rời khỏi "thành phố vô tội",đã bước vào hang cọp thì không còn đường lui nữa,nhưng mà..những tên này thật ra là thứ gì???

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 100

14/01/2018

Chapter 99

11/01/2018

Chapter 98

08/01/2018

Chapter 97

08/01/2018

Chapter 96

04/01/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 19

07/01/2017

Chapter 20

07/01/2017

Chapter 21

07/01/2017

Chapter 22

07/01/2017

Chapter 23

07/01/2017

Chapter 24

07/01/2017

Chapter 25

07/01/2017

Chapter 26

07/01/2017

Chapter 27

07/01/2017

Chapter 28

07/01/2017

Chapter 29

07/01/2017

Chapter 30

07/01/2017

Chapter 32

07/01/2017

Chapter 33

07/01/2017

Chapter 34

07/01/2017

Chapter 35

07/01/2017

Chapter 36

07/01/2017

Chapter 37

07/01/2017

Chapter 38

15/01/2017

Chapter 39

15/01/2017

Chapter 40

15/01/2017

Chapter 41

15/01/2017
Top