Thanh Sắc Thâm Xử
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thanh Sắc Thâm Xử

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (36 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,239

Tóm tắt:

“Nàng là nữ nhân duy nhất có thể sinh con cho trẫm!”, “Không! Ta là nam nhân đến để báo thù ngươi!”

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 19

07/01/2017

Chapter 20

07/01/2017

Chapter 21

07/01/2017

Chapter 22

07/01/2017

Chapter 23

07/01/2017

Chapter 24

15/01/2017

Chapter 25

15/01/2017

Chapter 26

18/01/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017
Top