Thánh tiểu long nữ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thánh tiểu long nữ

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Action

Ngày tạo: 27-11,2013

Ngày cập nhật: 27-11,2013 (15 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 777

Tóm tắt:

Đọc đi rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

27/11/2013

Chapter 14

12/11/2013

Chapter 13

04/11/2013

Chapter 12

25/10/2013

Chapter 11

25/10/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2013

Chapter 2

27/07/2013

Chapter 3

27/07/2013

Chapter 4

27/07/2013

Chapter 5

27/07/2013

Chapter 6

27/07/2013

Chapter 7

10/08/2013

Chapter 8

31/08/2013

Chapter 9

14/09/2013

Chapter 10

25/10/2013

Chapter 11

25/10/2013

Chapter 12

25/10/2013

Chapter 13

04/11/2013

Chapter 14

12/11/2013

Chapter 15

27/11/2013