Thánh Vương
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thánh Vương

Thể Loại Truyện : Manhua, Action, Adventure

Ngày tạo: 10-05,2015

Ngày cập nhật: 15-09,2017 (36 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 946

Tóm tắt:

KHÍ , LÀ BỔN NGUYÊN CỦA TẤT CẢ SINH MỆNH KHÍ CÔNG , LÀ TU HÀNH CỦA SINH MẠNG BỔN NGUYÊN , TU LUYỆN TỚI ĐẠT TUYỆT ĐỈNH , LIỀN CÓ CHỦNG CHỦNG DỊ NĂNG. PHONG NHIÊU ĐẠI LỤC. MỘT ĐẠI LỤC LẤY CHỦ LƯU LÀ TU LUYỆN KHÍ CÔNG . CŨNG CHẮC CHẮN LÀ MỘT ĐẠI LỤC SỞ HỮU NHIỀU TRUYỀN KÌ NHẤT ! VÀ KHỞI ĐIỂM CỦA TRUYỀN KÌ NÀY, CHÍNH LÀ…..NƠI ĐÓ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 35

15/09/2017

Chapter 34

08/08/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/01/2014

Chapter 2

19/01/2014

Chapter 3

21/01/2014

Chapter 4

24/01/2014

Chapter 5

20/03/2014

Chapter 6

12/05/2014

Chapter 7

12/05/2014

Chapter 8

13/06/2014

Chapter 9

23/01/2015

Chapter 10

17/02/2015

Chapter 11

20/02/2015

Chapter 12

22/02/2015

Chapter 13.1

15/03/2015

Chapter 13.2

25/03/2015

Chapter 14

16/04/2015

Chapter 15

10/05/2015

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

07/01/2017

Chapter 25

07/01/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

08/08/2017

Chapter 35

15/09/2017
Top