Thanos Rising
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thanos Rising

Thể Loại Truyện : Supernatural, Comic

Ngày tạo: 16-01,2014

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 226

Tóm tắt:

Miniserie kể về tiểu sử Thanos gồm 5 tập

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017
Top