Thao Thiết Ký
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thao Thiết Ký

Thể Loại Truyện : Manhua, Action, Comedy

Ngày tạo: 12-04,2015

Ngày cập nhật: 06-02,2018 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 234

Tóm tắt:

Đang cập nhật ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

06/02/2018

Chapter 4

06/02/2018

Chapter 3

06/02/2018

Chapter 2

12/04/2015

Chapter 1

18/03/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/03/2015

Chapter 2

12/04/2015

Chapter 3

06/02/2018

Chapter 4

06/02/2018

Chapter 5

06/02/2018
Top