Tháp Kỳ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tháp Kỳ

Thể Loại Truyện : Manhua, Action, Comic

Ngày tạo: 18-11,2015

Ngày cập nhật: 07-11,2018 (246 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 4,905

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 246

07/11/2018

Chapter 245

07/11/2018

Chapter 244

05/11/2018

Chapter 243

05/11/2018

Chapter 242

05/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/10/2014

Chapter 2

24/10/2014

Chapter 3

25/10/2014

Chapter 4

26/10/2014

Chapter 5

27/10/2014

Chapter 6

28/10/2014

Chapter 7

29/10/2014

Chapter 8

30/10/2014

Chapter 9

31/10/2014

Chapter 10

01/11/2014

Chapter 11

02/11/2014

Chapter 12

03/11/2014

Chapter 13

05/11/2014

Chapter 14

07/11/2014

Chapter 15

08/11/2014

Chapter 16

09/11/2014

Chapter 17

10/11/2014

Chapter 18

12/11/2014

Chapter 19

13/11/2014

Chapter 20

14/11/2014

Chapter 21

16/11/2014

Chapter 22

17/11/2014

Chapter 23

17/11/2014

Chapter 24

18/11/2014

Chapter 25

19/11/2014

Chapter 26

20/11/2014

Chapter 27

21/11/2014

Chapter 28

22/11/2014

Chapter 29

24/11/2014

Chapter 30

24/11/2014

Chapter 31

25/11/2014

Chapter 32

25/11/2014

Chapter 33

26/11/2014

Chapter 34

26/11/2014

Chapter 35

27/11/2014

Chapter 36

28/11/2014

Chapter 37

29/11/2014

Chapter 38

29/11/2014

Chapter 39

30/11/2014

Chapter 40

30/11/2014