Thập Quang Mật Ngữ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thập Quang Mật Ngữ

Thể Loại Truyện : Horror, Manhua, Mystery, Romance, School Life

Ngày tạo: 29-07,2017

Ngày cập nhật: 04-09,2017 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 387

Tóm tắt:

Trong sinh mệnh của mỗi con người, đều sẽ có một câu chuyện đặc biệt, ví như đã từng nuôi mèo, lại lần nữa có người về bên cạnh, còn cơ một bạn trai ấm áp. Mọi chuyện sẽ thế nào đây? Mời theo dõi truyện nhé!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

04/09/2017

Chapter 10

04/09/2017

Chapter 9

04/09/2017

Chapter 8

04/09/2017

Chapter 7

09/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

29/07/2017

Chapter 2

01/08/2017

Chapter 3

01/08/2017

Chapter 4

01/08/2017

Chapter 5

01/08/2017

Chapter 6

01/08/2017

Chapter 7

09/08/2017

Chapter 8

04/09/2017

Chapter 9

04/09/2017

Chapter 10

04/09/2017

Chapter 11

04/09/2017
Top