Thất Nhật Chi Hậu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thất Nhật Chi Hậu

Thể Loại Truyện : Manhua, Supernatural, Action

Ngày tạo: 17-10,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 683

Tóm tắt:

Theo Khoa học kỹ thuật tiến bộ, cùng với tài nguyên trên địa cầu ngày càng giảm bớt, mọi người càng ngày càng mong muốn phát hiện hành tinh mới, càng muốn tìm kiếm người ngoài hành tinh, nhưng khi người ngoài hành tinh đến trái đất, thì mọi người phát hiện cuộc sống của mình đã cải biến... Xem thêm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/07/2015

Chapter 1.5

03/08/2015

Chapter 2

08/10/2015

Chapter 3

09/10/2015

Chapter 4

13/10/2015

Chapter 5

15/10/2015

Chapter 6

16/10/2015

Chapter 7

17/10/2015

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016
Top