Thâu Hồn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thâu Hồn

Thể Loại Truyện : Horror, Manhua

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (94 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 1,181

Tóm tắt:

Truyện về một con nam pháp sư dính với một thằng nữ bánh bèo cũng không có gì khác thường chỉ được cái máu liều và đê tiện... số nhọ đi tới đâu gặp ma tới đó :)))). Truyện này dự báo là bá bệnh và bá lầy! Nếu muốn xem cái gì đó lầy, mới, bá thì vào đây!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 94

28/07/2017

Chapter 93

28/07/2017

Chapter 91

28/07/2017

Chapter 90

28/07/2017

Chapter 97

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 78

27/11/2016

Chapter 79

27/11/2016

Chapter 80

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016
Top