Thầy Súng Kể Chuyện Ma
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Thầy Súng Kể Chuyện Ma

Thể Loại Truyện : Horror, Manhua, Mystery

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 203

Tóm tắt:

Đọc rồi sẽ rõ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017
Top