The Abandoned Sacred Beasts
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Abandoned Sacred Beasts

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action

Ngày tạo: 05-12,2014

Ngày cập nhật: 13-10,2017 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 457

Tóm tắt:

Trong chiến tranh, con người đã biến đổi thành những "chiến binh thần thánh" có hình dáng ghê sợ !!

Khi chiến tranh kết thúc ... nơi nào dành các chiến binh này ? Họ có thể nghỉ ngơi ở nơi đâu khi họ mệt mỏi? Trong tuyệt vọng, hoang tàn đau thương, chìm trong biển cay đắng, giữa đêm đen và ánh sáng. Hank tới để giết những người là từng bạn bè của anh ...

"Tại sao lại giết chúng tôi ? Hãy tha cho chúng tôi được ko ?" .......

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0010.1

13/10/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/06/2014

Chapter 2

23/07/2014

Chapter 3

15/10/2014

Chapter 4

30/10/2014

Chapter 5

05/12/2014

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 0010.1

13/10/2017