The Amazing Spider Man (2014)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Amazing Spider Man (2014)

Thể Loại Truyện : Action, Comedy, Comic

Ngày tạo: 07-02,2015

Ngày cập nhật: 07-02,2015 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 405

Tóm tắt:

Tiếp sau sự kiện của bộ The Superior Spider Man, Peter đã trở lại với chính cơ thể mình, và hiện cố gắng sửa chữa những rắc rối mà Doc Ock gây ra trong quá trình làm Spider-man. Tuy nhiên, những nhân vật mới, những chi tiết mới chưa từng được tiết lộ lại đang dần xuất hiện, mở đầu cho một dãy những sự kiện lớn chuẩn bị xảy ra.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

07/02/2015

Chapter 6

02/10/2014

Chapter 5

02/10/2014

Chapter 4

02/10/2014

Chapter 3

02/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/05/2014

Chapter 2

27/05/2014

Chapter 3

02/10/2014

Chapter 4

02/10/2014

Chapter 5

02/10/2014

Chapter 6

02/10/2014

Chapter 7

07/02/2015
Top