THE ANOTHER TALE OF FRANKENSTEIN - Embalming
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

THE ANOTHER TALE OF FRANKENSTEIN - Embalming

Thể Loại Truyện : Drama, Historical, Horror, Mystery, Romance, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 06-02,2013

Ngày cập nhật: 06-02,2013 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,107

Tóm tắt:

Câu truyện kể về Frankenstein. Sự trả thù, giết chóc và hồi sinh... Ý nghĩa của sự sống...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

06/02/2013

Chapter 14

14/01/2013

Chapter 13

05/01/2013

Chapter 12

11/12/2012

Chapter 11

02/12/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

10/11/2012

Chapter 1

10/11/2012

Chapter 2

10/11/2012

Chapter 3

10/11/2012

Chapter 4

10/11/2012

Chapter 5

10/11/2012

Chapter 6

10/11/2012

Chapter 7

10/11/2012

Chapter 8

10/11/2012

Chapter 9

10/11/2012

Chapter 10: a,b

10/11/2012

Chapter 11

02/12/2012

Chapter 12

11/12/2012

Chapter 13

05/01/2013

Chapter 14

14/01/2013

Chapter 15

06/02/2013