The Bride of the Water God
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Bride of the Water God

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Manhwa, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 07-10,2015

Ngày cập nhật: 04-08,2018 (149 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 3,495

Tóm tắt:

Soah là cô gái ở 1 làng chài nhỏ. 1 hôm, thủy thần nổi giận và hạn hán kéo dài, tàn phá ngôi làng. Để làm nguôi giận thủy thần, họ đã gả Soah như 1 vật tế cầu mưa. Và cuộc sống của Soah ở dưới thủy cung bắt đầu....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 149

04/08/2018

Chapter 148

27/11/2016

Chapter 147

27/11/2016

Chapter 146

27/11/2016

Chapter 145

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/11/2014

Chapter 2

18/11/2014

Chapter 3

18/11/2014

Chapter 4

18/11/2014

Chapter 5

18/11/2014

Chapter 6

18/11/2014

Chapter 7

18/11/2014

Chapter 8

18/11/2014

Chapter 9

18/11/2014

Chapter 10

18/11/2014

Chapter 11

18/11/2014

Chapter 12

18/11/2014

Chapter 13

18/11/2014

Chapter 14

18/11/2014

Chapter 15

18/11/2014

Chapter 16

18/11/2014

Chapter 17

18/11/2014

Chapter 18

18/11/2014

Chapter 19

18/11/2014

Chapter 20

18/11/2014

Chapter 21

18/11/2014

Chapter 22

18/11/2014

Chapter 23

18/11/2014

Chapter 24

18/11/2014

Chapter 25

18/11/2014

Chapter 26

18/11/2014

Chapter 27

18/11/2014

Chapter 28

18/11/2014

Chapter 29

18/11/2014

Chapter 30

18/11/2014

Chapter 31

18/11/2014

Chapter 32

18/11/2014

Chapter 33

18/11/2014

Chapter 34

18/11/2014

Chapter 35

18/11/2014

Chapter 36

18/11/2014

Chapter 37

18/11/2014

Chapter 38

18/11/2014

Chapter 39

18/11/2014

Chapter 40

18/11/2014
Top