The Bug Boy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Bug Boy

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, Supernatural

Ngày tạo: 06-05,2011

Ngày cập nhật: 06-05,2011 (6 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 411

Tóm tắt:

Hideshi Hino là một tác giả horror nổi tiếng không kém gì Junji, ông có phong cách rất khác lạ và những câu chuyện của ông đều ẩn chứa một triết lí sâu xa, một bài học thấm đẫm nước mắt. "The Bug Boy" là một pj khá dài nói về một cậu bé sâu( hay đại loại là người sâu)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

06/05/2011

Chapter 5

06/05/2011

Chapter 4

06/05/2011

Chapter 3

06/05/2011

Chapter 2

06/05/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/05/2011

Chapter 2

06/05/2011

Chapter 3

06/05/2011

Chapter 4

06/05/2011

Chapter 5

06/05/2011

Chapter 6

06/05/2011