The Case study of Vanitas
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Case study of Vanitas

Thể Loại Truyện : Fantasy, Historical, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 21-12,2017 (22 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 513

Tóm tắt:

Tại một thời điểm cuối thế kỷ XIX ở Paris, bị vây quanh bởi ma cà rồng.… Vanitas là ai? Và những bí mật mà anh đang nắm giữ?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 21

21/12/2017

Chapter 20

21/12/2017

Chapter 19

21/12/2017

Chapter 18

21/12/2017

Chapter 17

21/12/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 15.5

28/07/2017

Chapter 16

21/12/2017

Chapter 17

21/12/2017

Chapter 18

21/12/2017

Chapter 19

21/12/2017

Chapter 20

21/12/2017

Chapter 21

21/12/2017
Top