The Crater
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Crater

Thể Loại Truyện : Drama, Mystery, Supernatural, Tragedy, Other

Ngày tạo: 01-02,2014

Ngày cập nhật: 01-02,2014 (17 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 930

Tóm tắt:

Tập hợp những câu chuyện ngắn của tác giả Tezuka Osamu. Mỗi chương truyện là một bài học triết lý sâu sắc về cuộc sống.

Mời các bạn tìm đọc các tác phẩm của Tezuka Osamu của nhóm:

Hi no Tori

Apollo's Song

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

01/02/2014

Chapter 16

30/01/2014

Chapter 15

30/09/2013

Chapter 14

24/09/2013

Chapter 13

17/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/07/2013

Chapter 2

21/07/2013

Chapter 3

26/07/2013

Chapter 4

03/08/2013

Chapter 5

07/08/2013

Chapter 6

12/08/2013

Chapter 7

17/08/2013

Chapter 8

23/08/2013

Chapter 9

03/09/2013

Chapter 10

03/09/2013

Chapter 11

09/09/2013

Chapter 12

12/09/2013

Chapter 13

17/09/2013

Chapter 14

24/09/2013

Chapter 15

30/09/2013

Chapter 16

30/01/2014

Chapter 17

01/02/2014
Top