The Crawling City
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Crawling City

Thể Loại Truyện : Horror, Other, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 209

Tóm tắt:

Aria Wintermint sống trong một thành phố xa lạ với người bạn cùng phòng của cô Gug-một con quái vật xúc tu.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 1

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 4

28/07/2017
Top