The Devil King Is Bored
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Devil King Is Bored

Thể Loại Truyện : Fantasy, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 29-10,2015

Ngày cập nhật: 15-08,2018 (150 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 3,905

Tóm tắt:

Những câu chuyện hài hước quay quanh sự chán chường không có zì làm của vua quỷ và sự hành hạ của vua quỷ đối với 2 con ” Quỷ xanh” và “quỷ đỏ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 155

15/08/2018

Chapter 153

15/08/2018

Chapter 147

07/01/2017

Chapter 146

27/11/2016

Chapter 145

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 13

21/10/2012

Chapter 14

27/06/2013

Chapter 15

28/06/2013

Chapter 16

01/07/2013

Chapter 17

06/07/2013

Chapter 18

06/07/2013

Chapter 19

09/07/2013

Chapter 20

12/07/2013

Chapter 21

15/07/2013

Chapter 22

18/07/2013

Chapter 23

21/07/2013

Chapter 24

26/07/2013

Chapter 25

29/07/2013

Chapter 26

02/08/2013

Chapter 27

05/08/2013

Chapter 28

10/08/2013

Chapter 29

16/08/2013

Chapter 30

26/08/2013

Chapter 31

02/09/2013

Chapter 32

09/09/2013

Chapter 33

15/09/2013

Chapter 34

22/09/2013

Chapter 35

29/09/2013

Chapter 36

06/10/2013

Chapter 37

04/11/2013

Chapter 38

12/11/2013

Chapter 39

18/11/2013

Chapter 40

18/11/2013
Top