The Devil King Is Bored season 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Devil King Is Bored season 2

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhwa, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 02-08,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (67 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,374

Tóm tắt:

Câu truyện xoay quanh sự buốn chán và tính cách bẩn bựa của Ma Vương...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 67

28/07/2017

Chapter 66

28/07/2017

Chapter 65

28/07/2017

Chapter 64

28/07/2017

Chapter 63

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 25.5

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 38

28/07/2017

Chapter 39

28/07/2017
Top