The Devil King Is Bored season 2-season 3
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Devil King Is Bored season 2-season 3

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhwa, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 17-08,2015

Ngày cập nhật: 17-08,2015 (68 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,602

Tóm tắt:

Câu truyện xoay quanh sự buốn chán và tính cách bẩn bựa của Ma Vương...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 68

17/08/2015

Chapter 67

17/08/2015

Chapter 66

17/08/2015

Chapter 65

17/08/2015

Chapter 64

17/08/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/08/2015

Chapter 2

17/08/2015

Chapter 3

17/08/2015

Chapter 4

17/08/2015

Chapter 5

17/08/2015

Chapter 6

17/08/2015

Chapter 7

17/08/2015

Chapter 8

17/08/2015

Chapter 9

17/08/2015

Chapter 10

17/08/2015

Chapter 11

17/08/2015

Chapter 12

17/08/2015

Chapter 13

17/08/2015

Chapter 14

17/08/2015

Chapter 15

17/08/2015

Chapter 16

17/08/2015

Chapter 17

17/08/2015

Chapter 18

17/08/2015

Chapter 19

17/08/2015

Chapter 20

17/08/2015

Chapter 21

17/08/2015

Chapter 22

17/08/2015

Chapter 23

17/08/2015

Chapter 24

17/08/2015

Chapter 25

17/08/2015

Chapter 25.5

17/08/2015

Chapter 26

17/08/2015

Chapter 27

17/08/2015

Chapter 28

17/08/2015

Chapter 29

17/08/2015

Chapter 30

17/08/2015

Chapter 31

17/08/2015

Chapter 32

17/08/2015

Chapter 33

17/08/2015

Chapter 34

17/08/2015

Chapter 35

17/08/2015

Chapter 36

17/08/2015

Chapter 37

17/08/2015

Chapter 38

17/08/2015

Chapter 39

17/08/2015
Top