The Devil Who Can't Fly
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Devil Who Can't Fly

Thể Loại Truyện : Drama, Manhwa, Romance, School Life, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 29-05,2014

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (34 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,021

Tóm tắt:

Một cô gái cô đơn nhặt được một con búp bê ác quỷ vào một đêm mưa. Chuyện gì sẽ xảy đến với cô?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41.3

30/03/2018

Chapter 41.2

30/03/2018

Chapter 41

30/03/2018

Chapter 40.3

30/03/2018

Chapter 40.2

30/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

29/05/2014

Chapter 1

29/05/2014

Chapter 2

29/05/2014

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 28

05/02/2018

Chapter 29

05/02/2018

Chapter 30

05/02/2018

Chapter 31

05/02/2018

Chapter 32

05/02/2018

Chapter 33

05/02/2018

Chapter 34

05/02/2018

Chapter 35

05/02/2018

Chapter 36.1

05/02/2018

Chapter 36.2

05/02/2018

Chapter 36.3

05/02/2018

Chapter 37

21/02/2018

Chapter 38.1

07/03/2018

Chapter 38.2

07/03/2018

Chapter 39

08/03/2018

Chapter 20

08/03/2018

Chapter 40.1

30/03/2018

Chapter 40.2

30/03/2018

Chapter 40.3

30/03/2018

Chapter 41

30/03/2018

Chapter 41.2

30/03/2018

Chapter 41.3

30/03/2018
Top