The Dragon Next Door
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Dragon Next Door

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhwa, Seinen, Comedy

Ngày tạo: 30-04,2014

Ngày cập nhật: 27-07,2017 (89 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,665

Tóm tắt:

Mời các bạn gặp anh hàng xóm của tôi - một tiểu thuyết gia, một tên đãng trí, mượn đồ rồi ỉm luôn, hắn thích chơi game MMORPGs, v...v. và cái quan trọng nhất : hắn là RỒNG.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

27/07/2017

Chapter 95

27/07/2017

Chapter 94

27/07/2017

Chapter 93

27/07/2017

Chapter 92

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/08/2013

Chapter 2

29/08/2013

Chapter 3

29/08/2013

Chapter 4

29/08/2013

Chapter 5

31/08/2013

Chapter 6

31/08/2013

Chapter 7

01/09/2013

Chapter 8

08/09/2013

Chapter 9

10/09/2013

Chapter 10

10/09/2013

Chapter 11

08/11/2013

Chapter 12

09/11/2013

Chapter 13

10/11/2013

Chapter 14

11/11/2013

Chapter 15

12/11/2013

Chapter 16

12/11/2013

Chapter 17

13/11/2013

Chapter 20

15/11/2013

Chapter 21

19/11/2013

Chapter 22

19/11/2013

Chapter 23

19/11/2013

Chapter 24

21/11/2013

Chapter 25

23/11/2013

Chapter 26

24/11/2013

Chapter 27

26/11/2013

Chapter 28

27/11/2013

Chapter 29

27/11/2013

Chapter 30

04/12/2013

Chapter 31

26/12/2013

Chapter 32

26/12/2013

Chapter 33

26/12/2013

Chapter 34

26/12/2013

Chapter 35

26/12/2013

Chapter 36

26/12/2013

Chapter 37

28/12/2013

Chapter 38

02/01/2014

Chapter 39

02/01/2014

Chapter 40

21/02/2014

Chapter 41

21/02/2014

Chapter 42

21/02/2014
Top