The End of Elysion
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The End of Elysion

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Josei, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 25-03,2018 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 611

Tóm tắt:

Sau một cuộc chiến lâu dài và chịu một vết thương trí mạng, Aoi và thuộc hạ trung thành của mình Kazuha đã phong ấn một con quỷ ẩn núp trong tâm hồn con người ... nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng của họ, một thuộc hạ của Aoi đã phản bội anh và xích linh hồn của Aoi và Kazuha lại để chuyển sinh cùng nhau nhằm tiếp tục chiến đấu với Chaos king trong suốt phần đời còn lại. Hàng thế kỷ sau, chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai đều được tái sinh thành những đứa trẻ và Chaos king đã thức tỉnh?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18

25/03/2018

Chapter 17

22/03/2018

Chapter 16

07/03/2018

Chapter 15

07/03/2018

Chapter 14

18/12/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 6.5

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

18/12/2017

Chapter 11

18/12/2017

Chapter 12

18/12/2017

Chapter 13

18/12/2017

Chapter 14

18/12/2017

Chapter 15

07/03/2018

Chapter 16

07/03/2018

Chapter 17

22/03/2018

Chapter 18

25/03/2018
Top