The Flustered Shabby Santa Claus
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Flustered Shabby Santa Claus

Thể Loại Truyện : Josei, One Shot, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 95

Tóm tắt:

Oneshot thì tóm tắt cái gì nữa vại ? Cứ đọc đi rồi biết Đảm bảo hay

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

One shot

27/11/2016
Top