The Galactus Trilogy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Galactus Trilogy

Thể Loại Truyện : Martial Arts, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 309

Tóm tắt:

Trong 14 tập truyện là câu chuyện về cuộc chiến đấu của loài người chống lại thực thể hùng mạnh nhất vũ trụ để bảo vệ sự tồn tại của mình.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

21/10/2012

Chapter 14

21/10/2012

Chapter 13

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 13

21/10/2012

Chapter 14

21/10/2012

Chapter 15

21/10/2012
Top