The Gamer
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Gamer

Thể Loại Truyện : School Life, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 20-11,2015

Ngày cập nhật: 06-02,2018 (210 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 4,159

Tóm tắt:

Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới của bạn đột nhiên biến thành một trò chơi?
Nếu bạn có thể lên cấp và nâng cao số liệu thống kê của bạn?
Một cuộc phiêu lưu của một trò-chơi-cuộc-sống

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 209

06/02/2018

Chapter 208

31/01/2018

Chapter 207

26/01/2018

Chapter 206

20/01/2018

Chapter 205

15/01/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/10/2013

Chapter 2

06/11/2013

Chapter 3

08/11/2013

Chapter 4

10/11/2013

Chapter 5

13/11/2013

Chapter 6

13/11/2013

Chapter 7

17/11/2013

Chapter 8

26/11/2013

Chapter 9

29/11/2013

Chapter 10

07/12/2013

Chapter 11

16/12/2013

Chapter 12

29/12/2013

Chapter 13

30/12/2013

Chapter 14

02/01/2014

Chapter 15

02/01/2014

Chapter 16

02/01/2014

Chapter 17

04/01/2014

Chapter 18

04/01/2014

Chapter 19

11/01/2014

Chapter 20

17/01/2014

Chapter 21

24/01/2014

Chapter 22

15/02/2014

Chapter 23

21/02/2014

Chapter 24

24/02/2014

Chapter 25

24/02/2014

Chapter 26

06/03/2014

Chapter 27

10/03/2014

Chapter 28

18/03/2014

Chapter 29

26/03/2014

Chapter 30

02/04/2014

Chapter 31

08/04/2014

Chapter 32

18/04/2014

Chapter 33

19/04/2014

Chapter 34

26/04/2014

Chapter 35

02/05/2014

Chapter 36

11/05/2014

Chapter 37

16/05/2014

Chapter 38

30/05/2014

Chapter 39

30/05/2014

Chapter 40

06/06/2014
Top