The God Of High School
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The God Of High School

Thể Loại Truyện : Manhwa, Martial Arts, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 07-10,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2018 (321 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 5,955

Tóm tắt:

Một Trận Chiến Giữa Các Học Sinh Trên Thế Giới

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 323

28/11/2018

Chapter 322

28/11/2018

Chapter 321

21/11/2018

Chapter 320

21/11/2018

Chapter 319

08/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/10/2011

Chapter 2

19/10/2011

Chapter 3

19/10/2011

Chapter 4

19/10/2011

Chapter 5

19/10/2011

Chapter 6

19/10/2011

Chapter 7

19/10/2011

Chapter 8

19/10/2011

Chapter 9

19/10/2011

Chapter 10

19/10/2011

Chapter 11

19/10/2011

Chapter 12

19/10/2011

Chapter 13

19/10/2011

Chapter 14

19/10/2011

Chapter 15

19/10/2011

Chapter 16

19/10/2011

Chapter 17

19/10/2011

Chapter 18

19/10/2011

Chapter 19

19/10/2011

Chapter 20

19/10/2011

Chapter 21

19/10/2011

Chapter 22

19/10/2011

Chapter 23

19/10/2011

Chapter 24

19/10/2011

Chapter 25

19/10/2011

Chapter 26

19/10/2011

Chapter 27

19/10/2011

Chapter 28

19/10/2011

Chapter 29

19/10/2011

Chapter 30

19/10/2011

Chapter 31

19/10/2011

Chapter 32

19/10/2011

Chapter 33

19/10/2011

Chapter 34

19/10/2011

Chapter 35

19/10/2011

Chapter 36

19/10/2011

Chapter 37

19/10/2011

Chapter 38

19/10/2011

Chapter 39

19/10/2011

Chapter 40

19/10/2011
Top