The Great Helmsman - Tập Kết Hiệu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Great Helmsman - Tập Kết Hiệu

Thể Loại Truyện : Manhua, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 23-08,2014

Ngày cập nhật: 23-08,2014 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 267

Tóm tắt:

Bộ truyện kỷ niệm 1 năm thành lập nxb Đại Độ. Lần đầu tiên tập hợp 08 Chủ bút nổi danh Hongkong: Ôn Nhật Lương, Quảng Bân Cường, Hồ Thiệu Quyền, Tư Đồ Kiếm Kiều, Tào Chí Hào, Hoàng Thủy Bân, Viên Gia Bảo, Từ Đại Bảo. Mỗi tác giả đóng góp một nhân vật nổi bật của mình, qua đó thể hiện tâm tư, ước muốn của tác giả... Một bộ truyện không thể bỏ qua. Đón xem tại Comicvn.net

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

23/08/2014

Chapter 3

20/08/2014

Chapter 2

16/08/2014

Chapter 1

30/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/07/2014

Chapter 2

16/08/2014

Chapter 3

20/08/2014

Chapter 4

23/08/2014
Top