The Human Chair
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Human Chair

Thể Loại Truyện : Horror, One Shot

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 95

Tóm tắt:

1 one-shot của Junji Itou

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012
Top