The Icream bus
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Icream bus

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, One Shot

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 131

Tóm tắt:

The Icream bus - Chiếc xe kem nằm trong Vol 10 trong tuyển tập Junji Itou Horror Comic Collection.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012
Top