The Legend of Maian
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Legend of Maian

Thể Loại Truyện : Ecchi, Fantasy, Romance, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 06-11,2013

Ngày cập nhật: 06-11,2013 (75 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,192

Tóm tắt:

Một nữ phù thủy mạnh mẽ, Feicia Rand Philistin, đã cố gắng để chinh phục các quốc gia của Shurian. Dưới trướng cô là các sinh vật ma quỷ và 11 hiệp sỹ reger đã khủng bố và hủy diệt cả shurian. Nhưng một Chiến binh đứng lên và nổi dậy chống lại sự áp bức và thống trị của cô. Người dân gọi anh ấy là Yongja Maian và cuối cùng anh đã phong ấn Feicia suốt 1000 năm. Một nghìn năm sau, Fenix Maian trong sai lầm lớn nhất của cuộc đời đã giải thoát cho Feicia ngay nghĩa địa của tổ tiên anh sau bao năm cố gắng gìn giữ phong ấn . Sau 1000 năm Feicia đã trở lại thế giới và mọi chuyện rắc rối bắt đầu...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 75

06/11/2013

Chapter 74

06/11/2013

Chapter 73

06/11/2013

Chapter 72

06/11/2013

Chapter 71

06/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/11/2013

Chapter 2

06/11/2013

Chapter 3

06/11/2013

Chapter 4

06/11/2013

Chapter 5

06/11/2013

Chapter 6

06/11/2013

Chapter 7

06/11/2013

Chapter 8

06/11/2013

Chapter 9

06/11/2013

Chapter 10

06/11/2013

Chapter 11

06/11/2013

Chapter 12

06/11/2013

Chapter 13

06/11/2013

Chapter 14

06/11/2013

Chapter 15

06/11/2013

Chapter 16

06/11/2013

Chapter 17

06/11/2013

Chapter 18

06/11/2013

Chapter 19

06/11/2013

Chapter 20

06/11/2013

Chapter 21

06/11/2013

Chapter 22

06/11/2013

Chapter 23

06/11/2013

Chapter 24

06/11/2013

Chapter 25

06/11/2013

Chapter 26

06/11/2013

Chapter 27

06/11/2013

Chapter 28

06/11/2013

Chapter 29

06/11/2013

Chapter 30

06/11/2013

Chapter 31

06/11/2013

Chapter 32

06/11/2013

Chapter 33

06/11/2013

Chapter 34

06/11/2013

Chapter 35

06/11/2013

Chapter 36

06/11/2013

Chapter 37

06/11/2013

Chapter 38

06/11/2013

Chapter 39

06/11/2013

Chapter 40

06/11/2013