The Legend of Zelda: Majora's Mask
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Legend of Zelda: Majora's Mask

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Comedy

Ngày tạo: 28-08,2017

Ngày cập nhật: 09-10,2017 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 379

Tóm tắt:

Được dựa trên trò chơi cùng tên nổi tiếngtóm tắt:Khi đang tìm kiếm một người bạn cũ ở khu rừng lãng quên, Link bỗng dưng bị đưa vào một thế giới song song bởi Skull Kid ranh ma. Ở đó, Link nhận ra rằng thành phố Termina đang gặp nguy hại từ cổ vật hắc ám "Majora's Mask". Nhưng những điều đó chẳng là gì so với việc MẶT TRĂNG ĐANG LAO THẲNG XUỐNG THÀNH PHỐ. Với 72 tiếng ít ỏi trong tay, Link có thể làm gì để giải quyết tình huống chớ trêu này?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

09/10/2017

Chapter 8

09/10/2017

Chapter 7

30/09/2017

Chapter 6

25/09/2017

Chapter 5

22/09/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/08/2017

Chapter 2

11/09/2017

Chapter 3

11/09/2017

Chapter 4

22/09/2017

Chapter 5

22/09/2017

Chapter 6

25/09/2017

Chapter 7

30/09/2017

Chapter 8

09/10/2017

Chapter 9

09/10/2017
Top