The Neighbor's Doll
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

The Neighbor's Doll

Thể Loại Truyện : Horror, One Shot, Supernatural

Ngày tạo: 05-02,2013

Ngày cập nhật: 05-02,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 116

Tóm tắt:

Một horror oneshot của bộ Kocchi Muite! Miiko. Nói là horror chứ mình thấy bộ này không có ghê gì đâu.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

05/02/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/02/2013
Top